-Univerzální zkušební stroj, Dopad zkušební stroj-

Třecí zkouška opotřebení stroje

» friction wear test machine