-Máy kiểm tra đa năng, Máy kiểm tra tác động-

ma sát máy tính thử nghiệm mặc

» friction wear test machine