-Máy kiểm tra đa năng, Máy kiểm tra tác động-

uốn máy thử nghiệm

»Máy thử uốn