-Máy kiểm tra đa năng, Máy kiểm tra tác động-

thiết bị kim thuộc học

»Thiết bị kim loại