-Máy kiểm tra đa năng, Máy kiểm tra tác động-

Phòng ở nhiệt độ thấp cho Impact Specimen

» máy kiểm tra tác động » Low temperature Chamber for Impact Specimen