-Máy kiểm tra đa năng, Máy kiểm tra tác động-

máy kiểm tra tác động

máy thử nghiệm »tác động